OFERTA:

Podatek

Kompleksowo dokonujemy niezbędnych działań związanych z odzyskaniem podatku z Niemiec od pomocy w pozyskaniu dokumentów od pracodawcy, aż do otrzymania pieniędzy z niemieckiego urzędu podatkowego na Państwa rachunek bankowy.

O zwrot nadpłaconego podatku można ubiegać się cztery lata wstecz, przy czym podatnicy, którzy posiadają 3. klasę podatkową, powinni złożyć zeznanie do 31.05. następnego roku. Warto złożyć zeznanie, ponieważ zwroty podatku niemieckiego należą do jednych z najwyższych.
Na wysokość zwrotu w dużej mierze wpływają tzw. koszty uzyskania przychodu, takie jak: bilety autokarowe i lotnicze, opłaty za mieszkanie w Niemczech, koszty paliwa, odzież robocza i narzędzia, karty telefoniczne, koszty leczenia na terenie Niemiec.

Kwoty wolne od podatku:

Rok Rozliczenie indywidualne Rozliczenie wspólne
2014 8354 Euro 16708 Euro
2015 8472 Euro 16944 Euro
2016 8652 Euro 17304 Euro
2017 8820 Euro 17640 Euro
2018 9000 Euro 18000 Euro


Najważniejszym dokumentem wymaganym do rozliczenia podatku jest karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) wydawana przez pracodawcę.
Komplet druków wraz z wskazówkami dotyczącymi wymaganych dokumentów wysyłamy drogą pocztową.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy atrakcyjne rabaty!

Z nami bezpiecznie! Nasze działania związane z niemieckim rozliczeniem podatkowym podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w Niemczech. Oznacza to, że Państwa pieniądze są również ubezpieczone.

Zasiłek

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1.01.2018r., o zasiłek rodzinny można ubiegać się 6 miesięcy wstecz. Istnieje również możliwość wypłaty świadczenia na bieżąco. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest praca na warunkach niemieckich przez okres co najmniej
183 dni. W przypadku krótszego okresu pracy decydujący wpływ ma wysokość osiągniętego dochodu w Polsce. Świadczenie może być pobierane na dziecko do ukończenia 18 lub 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki.
Komplet druków wraz z wskazówkami dotyczącymi wymaganych dokumentów wysyłamy według uznania drogą pocztową lub elektroniczną.

Wypłacane kwoty zasiłku rodzinnego:

Dzieci Rok 2018
Pierwsze i drugie dziecko 194 Euro
Trzecie dziecko 200 Euro
Czwarte i kolejne dziecko 225 Euro

 

Pomoc prawna w Niemczech

Nasza Kancelaria w Niemczech Georg Wylesalek współpracuje również z renomowaną Kancelarią adwokacką w Niemczech Imiolczyk&Kulp. W obydwu Kancelariach adwokaci są polskojęzyczni, co znacznie ułatwia kontakt, ponadto udzielają oni m. in. pomocy prawnej przy:
• uzyskaniu obywatelstwa niemieckiego
• przesiedleniach (sprawy socjalne + mieszkanie)
• rozwodach, alimentach
• prowadzeniu księgowości dla polskich firm działających na terenie Niemiec
• ubezpieczeniach w Niemczech
• sprawach rentowych, emerytalnych, wypadkowych w Niemczech
• roszczeniach z niemieckiej Kasy Urlopowej „ULAK”
• tłumaczeniach niemieckich tłumaczy przysięgłych